4 lutego br. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie nabyli uprawnienia do stosowania Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL. Wspomniany profil to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Płucienniczak z Centrum Szkoleniowego EduProf. Dziękujemy za ciekawie i rzeczowo przekazaną wiedzę.