13 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie pracowników poradni z psychologami i pedagogami szkolnymi oraz przedstawicielami szkół i placówek z terenu powiatu rypińskiego. Koordynator Joanna Lutkiewicz przedstawiła przebieg dotychczasowych wyjazdów do szkół podstawowych z gmin naszego powiatu, poinformowała również o zaplanowanych na kolejne półrocze spotkaniach w szkołach podstawowych z terenu miasta oraz w szkołach ponadpodstawowych. Zaplanowano wspólnie kierunki dalszych działań, m. in. związane z problemami zaobserwowanymi po powrocie uczniów do szkół po okresie nauki zdalnej. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć współpracy między jednostkami, dostrzegając potrzebę wspólnych spotkań, szkoleń i warsztatów dotyczących pomocy dzieciom i młodzieży.