Uczniowie klas ósmych, którzy chcą kontynuować naukę w Branżowej Szkole I Stopnia, a nie ukończą 15 lat w bieżącym roku kalendarzowym tj. 2022, powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by uzyskać pozytywną opinię umożliwiającą rozpoczęcie nauki zawodu. Dotyczy to zatem uczniów urodzonych w 2008 roku. Uczniowie urodzeni w roku 2007 nie muszą mieć takiej opinii.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zgłaszania się na badanie do Poradni do końca maja 2022 r.

Na badanie do poradni prosimy zgłaszać się z opinią o uczniu wystawioną przez wychowawcę, która usprawni wydawanie pozytywnej opinii o możliwości rozpoczęcia nauki zawodu.

                                                                       Doradcy zawodowi PPP Rypin