Misja Poradni

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, iż najważniejszą wartością jest dobro dziecka. W trosce o nie należy wspomagać jego rodziców, opiekunów i nauczycieli w wytyczaniu najbardziej korzystnego kierunku rozwoju i udzielić wszechstronnej pomocy w przezwyciężaniu trudności.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową udzielającą pomocy dzieciom od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i psychoedukacyjną. Wszystkie działania i formy pracy realizowane przez pracowników Poradni, adresowane są bezpośrednio do dzieci i młodzieży, jak również do ich rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli. Rodzice i nauczyciele otrzymują wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów emocjonalnych, wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci i podopiecznych.


Wizja Poradni

Pragniemy, by nasza poradnia była prężną placówką reagującą błyskawicznie na nowe wyzwania wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego ważne jest podążanie za potrzebami środowiska i zapewnianie wszechstronnej pomocy dziecku, rodzinie, nauczycielom.  Aby to osiągnąć niezbędna jest ścisła współpraca całego zespołu oraz nieustanne dążenie do świadczenia wysokiej jakości usług z zachowaniem wszelkich standardów etyki zawodowej. W celu zapewnienia jak najszerszych, profesjonalnych oddziaływań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej kadra ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i poszerza kwalifikacje zawodowe. Dążymy do tego, by poprzez prowadzenie fachowej i rzetelnej diagnozy, terapii i poradnictwa, jak najskuteczniej wspomagać wszechstronny rozwój naszych klientów. Chcemy być jak najbliżej ich potrzeb, tworząc dla nich różnorodne formy pomocy, działań profilaktycznych, doradczych, terapeutycznych i informacyjno-szkoleniowych.