Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie na rok szkolny 2023/2024

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie na rok szkolny 2022/2023

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie na rok szkolny 2021/2022

Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem warunków epidemicznych i zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych

Pomoc psychologiczna

Terapia psychologiczna:

 • Terapia dzieci i młodzieży m.in. w przypadku trudności wychowawczych, problemów emocjonalno–społecznych, rodzinnych i innych
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna

Inne formy:

„Profilaktyka uzależnień”

„Przemoc wśród rówieśników”

„Problemy wieku dorastania”

„Moje dziecko i komputer” (dla rodziców uczniów I etapu edukacji)

 • „Stres szkolny” – wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli: cykliczne spotkania dla uczniów, wskazówki i porady dla rodziców, szkolenie dla nauczycieli
 • Konsultacje indywidualne i telefoniczne dla rodziców i nauczycieli nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży po powrocie do nauki stacjonarnej  

Pomoc pedagogiczna

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Porady i konsultacje pedagogiczne
 • Warsztaty, zajęcia, szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 • Inne formy pomocy

Terapia pedagogiczna:

 • Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

– Terapia ręki

– Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 • Zajęcia dla dzieci młodszych z ogólnym trudnościami w nauce
 • Zajęcia zapobiegające trudnościom edukacyjnym dla uczniów klas IV – V  „Jak skutecznie się uczyć?”

Warsztaty, zajęcia, szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli :

 • Indywidualne spotkania dla uczniów i ich rodziców nt. monitorowania i ukierunkowania pracy samokształceniowej nad trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Spotkania dla rodziców:

„Jak przygotować dziecko do nauki czytania i pisania?” – spotkania nt. gotowości szkolnej dla rodziców dzieci 5. i 6. letnich

„Ryzyko dysleksji” – spotkanie dla rodziców klas 0 i klas pierwszych szkoły podstawowej.

„Czy odrabianie lekcji musi być trudne? Pierwszoklasista na drodze do samodzielności.” – spotkania dla rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

 • Porady i konsultacje dla rodziców w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej
 • Warsztaty dla rodziców Trening umiejętności wychowawczych

Pomoc logopedyczna

 • Diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Przesiewowe badania słuchu
 • Przesiewowe badania mowy
 • Przesiewowe indywidualne diagnozy logopedyczne w szkołach
 • Inne formy pomocy

Terapia logopedyczna:

 • Terapia logopedyczna wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy
 • Konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne
 • Terapia słuchu i mowy

Inne formy pomocy:

 • Spotkania informacyjne dla rodziców nt. domowych sposobów wspomagania rozwoju mowy dziecka
 • Spotkania w ramach grupy wsparcia dla logopedów szkolnych

Doradztwo zawodowe

 • Diagnoza zawodowa
 • Inne formy pomocy

Diagnoza zawodowa:

 • Indywidualna diagnoza zawodowa dla uczniów klas VIII z ograniczoną możliwością wyboru zawodu z uwagi na stan zdrowia
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów komputerowych

Diagnozy zawodowe prowadzone będą w szkołach lub PPP, po wcześniejszych uzgodnieniach.

Inne formy:

     –zajęcia z preorientacji zawodowej dla uczniów klasy 0

       „Jak dorosnę to zostanę…..”

   – zajęcia dla uczniów klas III „Poznajemy świat zawodów”

   zajęcia dla klas VIII „Wybieram zawód, wybieram szkołę”

„Jak wesprzeć dziecko w wyborze zawodu i szkoły” – dla rodziców uczniów klas VIII.

Profilaktyka

 • Zajęcia dla uczniów:

  – Kształtowanie systemu wartości u dzieci i młodzieży charakteru –  
      dla klas IV – VIII

         – Trening umysłu, czyli jak się uczyć efektywnie” – klasy IV

 • Spotkania i warsztaty dla uczniów i rodziców nt. roztropnego korzystania z internetu  „Bezpieczne korzystanie z internetu” – klasy IV – VIII

Wszystkie zajęcia na terenie poradni i w szkołach będą prowadzone po wcześniejszym zebraniu się grup chętnych i ustaleniu terminu z osobami prowadzącymi.

Oferta Poradni została opracowana zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, kierunkami polityki oświatowej, a także priorytetami Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny

Oferta Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Rypinie na rok szkolny 2020/2021

Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem warunków epidemicznych i zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych.

Pomoc psychologiczna

Terapia psychologiczna:

 • Diagnoza psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna
 • Porady psychologiczne
 • Mediacje i interwencje
 • Warsztaty, zajęcia, szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 • Inne formy pomocy
 • Terapia młodzieży i rodzin w oparciu o „Dialog motywujący”
 • Terapia dzieci i młodzieży m.in. w przypadku trudności wychowawczych, problemów emocjonalno – społecznych, rodzinnych i innych
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna – Nowość.

Inne formy:

 • Konsultacje i superwizje w ramach grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz wychowawców i nauczycieli
 • Spotkania dla nauczycieli:

„Odczytywanie i interpretacja opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz zasady przyznawania i realizowania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

 • Spotkania dla uczniów:

„Profilaktyka uzależnień” – uzależnia od substancji psychoaktywnych

„Przemoc wśród rówieśników”

„Problemy wieku dorastania” (dla uczniów klas VI – VIII)

 • Spotkania dla rodziców:

„Moje dziecko i komputer” (dla rodziców uczniów klas II i III)

Cykl spotkań w ramach innowacji pedagogicznej:

„Zarządzanie stresem”– praca terapeutyczna z dzieckiem przeżywającym stres szkolny (cykl spotkań)

– praca z rodzicami – wskazówki i porady

szkolenie dla nauczycieli

Pomoc pedagogiczna

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Porady pedagogiczne
 • Warsztaty, zajęcia, szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 • Inne formy pomocy

Terapia pedagogiczna:

 • Terapia ręki
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w osiąganiu sukcesów w nauce dla uczniów klas IV – V „Jak się uczyć aby osiągnąć sukces edukacyjny”.

Warsztaty, zajęcia, szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli :

 • Indywidualne spotkania dla uczniów i ich rodziców celem monitorowania i ukierunkowania pracy samokształceniowej nad trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Spotkania dla rodziców:

„Jak przygotować dziecko do nauki czytania?” – spotkania dla rodziców dzieci 5. i 6. letnich – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.

„Ryzyko dysleksji” – spotkania dla rodziców klas 0 i klas pierwszych szkoły podstawowej.

„Czy odrabianie lekcji musi być trudne? Pierwszoklasista na drodze do samodzielności.” – spotkania dla rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

„Wspieranie rozwoju sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie przygotowania do nauki pisania”.

Pomoc logopedyczna

 • Diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Przesiewowe badania słuchu
 • Inne formy pomocy

Terapia logopedyczna:

 • Terapia logopedyczna wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy
 • Konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne, terapii słuchu i mowy

Inne formy pomocy:

 • „Mówię poprawnie” – domowe sposoby na wspomaganie rozwoju mowy dziecka – spotkania informacyjne dla rodziców zachęcające do systematycznej pracy z dzieckiem w domu.

Doradztwo zawodowe

 • Diagnoza zawodowa
 • Inne formy pomocy

Diagnoza zawodowa:

 • Indywidualna diagnoza zawodowa dla uczniów klas VIII z ograniczoną możliwością wyboru zawodu z uwagi na stan zdrowia.
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów komputerowych.

Diagnozy zawodowe prowadzone będą w szkołach lub PPP, po wcześniejszych uzgodnieniach.

Inne formy:

 • Spotkania w ramach grupy wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych oraz wychowawców i nauczycieli zajmujących się doradztwem w szkole
 • Spotkania dla uczniów:

„Zgadnij jaki to zawód” – zajęcia z preorientacji zawodowej dla uczniów klasy O.

„Jak trafnie wybrać zawód?”- zajęcia dla klas VI.

„Krok przed decyzją” – zajęcia dla klas VIII.

 • Spotkania dla rodziców:

„Jak wesprzeć dziecko w wyborze zawodu i szkoły” – dla rodziców uczniów klas VIII.

Profilaktyka

 • Zajęcia dla uczniów:

„Wartości etyczne kluczem do kształcenia charakteru” – budowanie systemu wartości i jego znaczenie w procesie kształtowania osobowości dziecka w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej, klasy IV – VIII.

„Bezpieczne dziecko w sieci” – klasy IV – VIII.

„Trening umysłu, czyli jak się uczyć efektywnie” – dla uczniów klas IV.

Wszystkie zajęcia na terenie poradni i w szkołach będą prowadzone po wcześniejszym zebraniu się grup chętnych i ustaleniu terminu z osobami prowadzącymi.

Oferta Poradni została opracowana zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego a także priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.