Ubiegając się o wydanie orzeczenia lub opinii należy pamiętać, że:

 • badanie trwa około 2-3 godzin i odbywa się w godzinach porannych,
 • na badanie należy przybyć punktualnie,
 • z dzieckiem może wejść do Poradni tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych,
 • rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w najbliższym otoczeniu Poradni,
 • pełnych informacji udziela sekretariat Poradni – tel. 54- 280- 50-48.

W celu przeprowadzenia sprawnego procesu diagnostycznego prosimy o wcześniejsze dostarczenie do wniosku posiadanej dokumentacji dziecka tj.:

 • opinii nauczyciela o dziecku,
 • dokumentacji z innych placówek diagnozujących wcześniej dziecko,
 • wytworów pracy dziecka (np.: ksero dyktand, wypracowań, dowody pracy samokształceniowej itd.),
 • dokumentacji medycznej, specjalistycznej,
 • innych, istotnych dla funkcjonowania dziecka.

Niepełna dokumentacja może spowodować wydłużenie diagnozy.

Jak przygotować dziecko do badania?

W trosce o dobro i rzetelność prowadzonej diagnozy dziecko powinno być:

 • zdrowe(bez gorączki, kataru, kaszlu, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym Poradnię i termin badań zostanie wyznaczony ponownie.
 • wypoczęte i wyspane, po śniadaniu lub np. z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy między badaniami.
 • przygotowane do badań– odpowiednia rozmowa z dzieckiem poprzedzająca jego wizytę w poradni przeprowadzona przez rodzica. Należy wyjaśnić dziecku, że będzie rozmawiało i wykonywało różne zadania. Dziecko powinno wiedzieć, że specjaliści nie stawiają ocen. Ich zadaniem jest określenie przyczyn trudności i szukanie form pomocy, jak również określenie mocnych stron i zasobów dziecka.
 • zaopatrzone w niezbędne przybory (długopis, ołówek, kredki) oraz rzeczy, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania (okulary, aparat słuchowy). Jest to bardzo istotne z uwagi na wyniki badań, gdyż próby testowe są w dużym stopniu uzależnione od tego, czy dziecko dobrze widzi i słyszy.