WITAMY W PORADNI

Do naszych zadań należy

– diagnozowanie dzieci i młodzieży,
– udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych.

Naszą pomocą obejmujemy

– dzieci mieszkające na terenie powiatu rypińskiego, od momentu urodzenia do czasu rozpoczęcia wychowania przedszkolnego,
– dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszczących się na terenie powiatu rypińskiego,
– ich rodziców i nauczycieli.

Nasi specjaliści

Psycholodzy
Pedagodzy
Logopedzi

Terapeuci

Aktualności