Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie od 01.09.2021r. poszukuje psychoterapeuty

Wymiar zatrudnienia – 10 godzin tygodniowo.

Wymagane kwalifikacje:

  • studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia/pedagogika,
  • kwalifikacje z zakresu prowadzenia psychoterapii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  • przygotowanie pedagogiczne.

Telefon kontaktowy: 54 280 50 48

e-mail kontaktowy: sekretariat@ppprypin.pl