Informujemy, że zgodnie ze wskazaniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty od 1 września 2021r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących.