Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie w porozumieniu z instytucją CECH Rzemiosł Różnych w Rypinie przypominają, że uczniowie klas ósmych chcący kontynuować naukę w Branżowej Szkole I Stopnia, a nie mający ukończonych 15 lat w roku kalendarzowym 2021, powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, aby uzyskać pozytywną opinię umożliwiającą rozpoczęcie nauki zawodu.

Prosimy Rodziców o zgłaszanie dzieci na badanie do końca czerwca.

W celu wydania rzetelnej opinii umożliwiającej rozpoczęcie nauki zawodu wskazane jest dostarczenia na badanie do Poradni opinii szkoły podstawowej wystawionej przez wychowawcę przed zakończeniem roku szkolnego.

Druk do pobrania na stronie poradni Opinia szkoły – podjęcie praktycznej nauki zawodu.

Regulują to przepisy Kodeksu Pracy:

  • 190, mówiący o tym, że uczniowie, którzy ukończyli 15 lat, a nie przekroczyli 18 lat, są młodocianymi i można ich zatrudniać w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu
  • 191 §2 2 i §2 4 określa, że umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, z osobą, która ukończyła szkołę podstawową, niemającą 15 lat w roku kalendarzowym, można zawrzeć w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.