Drodzy rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie proponuje szeroką ofertę oddziaływań terapeutycznych, w tym diagnozę i terapię logopedyczną/neurologopedyczną dzieci.

Diagnoza i terapia logopedyczna

Istotnym elementem rozwoju dziecka jest nabywanie mowy. Jeżeli umiejętność ta budzi Twoje wątpliwości skorzystaj z pomocy logopedy! W naszej poradni diagnoza wykonywana jest w oparciu o standaryzowane narzędzia diagnostyczne.

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna pozwala ocenić:

 • budowę i sprawność narządów artykulacyjnych,
 • słuch fizyczny i fonemowy,
 • sposób oddychania (tor oddechowy),
 • czynności funkcji pokarmowych (gryzienie, żucie, połykanie),
 • rozumienie i nadawanie mowy,
 • kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowo-społeczne, a także funkcje poznawcze,
 • artykulację (tempo, płynność, prozodię oraz realizację poszczególnych głosek),
 • percepcję wzrokową i słuchową.

Rzetelna diagnoza  stanowi podstawę do ułożenia indywidualnego planu terapii dla dziecka.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna obejmuje:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych; 
 • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny i oddechowy; 
 • ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy; 
 • różne metody wywoływania głosek; 
 • utrwalanie wywołanych głosek; 
 • automatyzację wywołanych głosek; 
 • karty pracy do treningu domowego;
 • konsultacje z laryngologiem, alergologiem i ortodontą. 

Oprócz standardowych kart pracy do ćwiczeń w domu dzieci angażowane są do treningu innych umiejętności, m.in. z zakresu motoryki małej tj.: nawlekanie, rysowanie, malowanie, układanie. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w myśl zasady „nauka przez zabawę”.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna odbywa się raz w tygodniu. Godzina i termin spotkań uzgadniane są bezpośrednio z logopedą. Gwarantujemy dobrą i przyjazną atmosferę mając na uwadze dobro dziecka.

Na diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną można umówić się pod nr: 54 280 50 48.  Zachęcamy do skorzystania z oferty!