23 września br. w Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie odbyła się konferencja pn. „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne po powrocie do szkół”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W wydarzeniu wzięła udział dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie Arleta Sochacka, która wygłosiła prelekcję pt.: „Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. W konferencji wzięli udział: starosta rypiński Jarosław Sochacki, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Rypińskiego.