28 września 2022 r. odbyło się szkolenie „Jak zapobiec samobójstwom?”, które psycholog Edyta Anna Betlejewska przy wsparciu pracowników poradni, szczególnie psycholog Kamili Michalskiej i dyrektor Arlety Sochackiej, a także Starostwa Powiatowego zorganizowała dla przedstawicieli szkół z terenu naszego powiatu. Prowadzący p. Franciszek Małecki-Trzaskoś przybliżył nam problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży, uwzględniając dane z powiatu rypińskiego. Przedstawił też rozwiązania, które pozwalają uniknąć kryzysu presuicydalnego. Możliwość bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów i wątpliwości pozwoliła nam szerzej spojrzeć na problem, który coraz częściej nas dotyka. Dziękujemy Wam za obecność i zaangażowanie. Zależy nam, by wspólnie z Wami reagować na kryzysy u dzieci i młodzieży, a przede wszystkim, by zapobiegać ich tragicznym zakończeniom. W kolejnych tygodniach liczymy na spotkania z Wami w ramach grupy wsparcia dla nauczycieli i wychowawców, a następnie na spotkanie w gronie psychologów i pedagogów szkolnych, na którym postaramy się wspólnie wypracować rozwiązania dotyczące pracy w obszarze kryzysu.