Informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego

W ramach działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły proponujemy Państwu program zajęć dla uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII, szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, mających na celu profilaktykę zdrowia psychicznego w okresie pandemii. Zawiera on gotowe propozycje do pracy wychowawcy z grupą klasową w zakresie radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji, dbania o relacje oraz budowania odporności psychicznej.

Proponujemy również dyżury konsultacyjne naszych pracowników pedagogicznych, którzy są gotowi wesprzeć wychowawców w realizacji zajęć reintegracyjnych.

Harmonogram dyżurów:

poniedziałek:

  • 9:00-10:00 Wiesława Winiarska (logopeda)
  • 11:00-12:00 Kamila Zglinicka (psycholog)
  • 13:00-14:00 Violetta Palińska (pedagog)

wtorek:

  • 10:00-11:00 Milena Laskowska (logopeda)
  • 11:00-12:00 Edyta Anna Betlejewska (psycholog)

środa:

  • 12:00-13:00 Małgorzata Gałkowska (psycholog)
  • 12:00-13:00 Joanna Lutkiewicz (pedagog)

czwartek:

  • 10:00-11:00 Jolanta Topolewska (pedagog)
  • 12:00-13:00 Magdalena Żebrowska (pedagog)

piątek:

  • 8:30-9:30 Arleta Sochacka (psycholog).

Informujemy również o warsztatach dla rodziców, ukierunkowanych na wspieranie dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną (np. lęk społeczny, lęk przed zachorowaniem/śmiercią, depresja), które będą odbywały się na terenie poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt  z sekretariatem poradni.