10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień ten został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego głównym celem jest upowszechnienie polityki ochrony zdrowia psychicznego oraz edukacja w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich „Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce” wskazuje, że u 23% Polaków można rozpoznać przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu życia. Liczba ta rośnie, podobnie jak liczba zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Problemem, z którym borykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi jest nie tylko ograniczony dostęp do specjalistów, niewystarczająca liczba psychiatrów, zwłaszcza psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów i psychologów, ale również wciąż obecna stygmatyzacja. Wciąż jeszcze problemy ze zdrowiem psychicznym są umniejszane, lekceważone, a potrzebujący zamiast wsparcia napotykają niezrozumienie, a nawet zawstydzanie. Zależy nam, aby świadomość wagi zdrowia psychicznego budować już od najmłodszych lat. Rozmawiać z dziećmi o emocjach. Uczyć rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, szukania i przyjmowania pomocy, radzenia sobie ze stresem. Budować poczucie własnej wartości, skuteczności i sprawczości. A kiedy pojawiają się trudności, umieć wspierać i szukać specjalistycznej pomocy.

/E.A. Betlejewska/