Podczas Treningu Umiejętności Społecznych dzieci po okiem trenera TUS uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Zabawy i gry ruchowe pomagają w rozładowaniu napięcia i uczą współdziałania.