Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Wszystkim ludziom na świecie przysługują takie same prawa.  Zostały one zapisane  w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczą one także dzieci!

Dzieci, ze względu na to, że nie są jeszcze w pełni dojrzałe i samodzielne, potrzebują szczególnej ochrony i wsparcia, a to gwarantują im prawa dziecka.

Prawa dziecka to zbiór swobód, wolności i zabezpieczeń dotyczących realizacji najważniejszych potrzeb, które należą się wszystkim dzieciom. Prawa są po to, aby wspierać je w rozwoju, gwarantować jak najlepsze warunki do życia i pomagać w tym, aby ich głos był słyszany.

Prawa dziecka są takie same dla wszystkich dzieci na świecie. Oznacza to, że każde dziecko, niezależnie od płci, miejsca urodzenia, narodowości, religii ma takie same prawa.

Praw nie można także nikogo pozbawić!

Zachęcamy do zapoznania się z prawami dziecka przedstawionymi na plakacie.