Informacja o zmianie siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie

Działając na podstawie Uchwały Nr LXIV/382/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby, stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2024 r. nastąpi zmiana jej dotychczasowej siedziby na nową przy ul. Mławskiej 54 A w Rypinie.

p.o. Dyrektora
Anita Suska