Uczniowie klas VIII, którzy chcą kontynuować naukę w Branżowej Szkole I Stopnia, a nie ukończą 15 lat w bieżącym roku kalendarzowym tj. 2024, powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by uzyskać pozytywną opinię umożliwiającą rozpoczęcie nauki zawodu. Dotyczy to zatem TYLKO uczniów urodzonych w 2010 roku.

Prosimy o zgłaszanie dzieci na badanie do Poradni do końca bieżącego roku szkolnego z opinią wystawioną przez wychowawcę, która usprawni wydawanie pozytywnej opinii o możliwości rozpoczęcia nauki zawodu.

Adres poradni: Rypin, ul. Mławska 54A,

Telefon: 54 280 50 48, 534 472 805

e-mail: sekretariat@ppprypin.pl

Doradcy zawodowi PPP Rypin