Uczniowie klas VIII, którzy chcą kontynuować naukę w Branżowej Szkole I Stopnia, a nie ukończą 15 lat w bieżącym roku kalendarzowym tj. 2023, powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by uzyskać pozytywną opinię umożliwiającą rozpoczęcie nauki zawodu. Dotyczy to zatem TYLKO uczniów urodzonych w 2009 roku.

Prosimy o zgłaszanie dzieci na badanie do Poradni do końca bieżącego roku szkolnego z opinią wystawioną przez wychowawcę, która usprawni wydawanie pozytywnej opinii o możliwości rozpoczęcia nauki zawodu.

                                                                       Doradcy zawodowi PPP Rypin