Obchody odbywają się w dniach 02-06.10.2023 r.
pod hasłem 
„Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.

DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ nazywamy zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

  • DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu,
  • DYSORTOGRAFIA – to trudności w pisaniu, popełnianie błędów różnego typu, w tym ortograficznych,
  • DYSGRAFIA– zaburzenia strony graficznej pisma.

Skuteczny sposób pomocy dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu
to systematyczna i intensywna praca w domu.

Ważne jest:

  • konsekwentne wymaganie od dziecka podejmowania pracy nad pokonywaniem trudności,
  • zrozumienie przez rodzica problemu dziecka,
  • zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do pracy,
  • nauczenie dziecka korzystania ze słownika ortograficznego,
  • czytanie wspólnie z dzieckiem,
  • pozytywne wzmacnianie,
  • udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w szkole lub poradni psychologiczno – pedagogicznej. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, a także usprawnianie funkcji ważnych w procesie nauki czytania i pisania.