21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Psychologa.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie psychologami są Pani Dyrektor Arleta Sochacka, Pani Małgorzata Gałkowska, Pani Edyta Anna Betlejewska oraz Pani Kamila Michalska.

Specyfika pracy psychologa w poradni polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum podejmowanych działań. Mają one charakter: głównie diagnostyczny, ale również terapeutyczny, psychoedukacyjny, profi­laktyczny, wspierający, interwencyjny i mediacyjny.

Paniom Psycholog w dniu ich święta życzymy wszystkiego dobrego.